ข่าวและกิจกรรม
thumb1

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.3 "การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ" โดย บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ในวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

อ่านต่อ...
thumb1

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา TGBC Congratulations แวช.3 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ...
thumb1

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

อ่านต่อ...
thumb1

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศ ด้านอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานรางวัลระดับประเทศ

อ่านต่อ...Partnership