ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ประชุมออนไลน์สำหรับ นักเรียนนักศึกษา ที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินกองทุน กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

28 พ.ค. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

26 พ.ค. 2564

นักศึกษาที่ลืมรหัสเข้า Microsoft Teams สามารถติดต่อขอรับได้แล้ว

26 พ.ค. 2564

เตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

26 พ.ค. 2564

ประกาศวิทยาลัยฯ เลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

18 พ.ค. 2564

นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 สามารถลงสั่งซื้อเสื้อผ้าได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป

17 พ.ค. 2564

ขอเชิญร่วมอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

12 พ.ค. 2564

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564

27 เม.ย. 2564

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

23 เม.ย. 2564

การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล

21 เม.ย. 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 ระดับ ปวช.และ ปวส.

20 เม.ย. 2564

การตรวจติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในการขอขยายหลักสูตรภาษาอังกฤษ English program(EP)

16 เม.ย. 2564

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีโฟร์คซอง ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

1 เม.ย. 2564